Централизиран изкуствен интелект

umni mcai violet

Превърнете разговорите в структурирани данни, бизнес актив и конкурентно предимство.

 Платформата на Umni с централизиран AI помага на бизнесите да събират автоматично въпросите на клиентите и да ги превръщат в обучен разговорен модул без специални технически умения. Всеки въпрос е от значение. Времето на служителите и ресурсите се спестяват.

Искате ли да го направите сами за вашата компания или се нуждаете от помощта на екипа на Umni?

Няма проблем. Просто се свържете с нас.

Ето защо вашият бизнес трябва да превърне разговорите с клиентите в разговорен модул и данни:

10 10x500 1
  • Оптимизирате ресурси
  • Подобрявате качеството на услугата
  • Взимате по-интелигентни решения, познавайки по-добре клиентите си
  • Подобрявате комуникацията с клиенти
  • Предоставяте на клиентите безопасно решение за самообслужване

Събирайте. Анализирайте. Действайте и растете с Umni като ваш партньор.

Свържете се с нас за повече информация.